internet oglašavanje (ppc ads)

◦ internet oglašavanje ◦ internet oglašavanje ◦ internet oglašavanje ◦ internet oglašavanje ◦ internet oglašavanje

Google Ads (PPC)

PPC ads (pay per click) ili plaćanje po kliku je način oglašavanja putem oglašivačkih alata od kojih je najpoznatija platforma Google Ads u kojem oglašivač (Google i partneri) naplaćuje naknadu objavitelju oglasa prema broju klikova na oglas. Svaki taj klik dovede „ciljanog“ posjetitelja na željenu lokaciju na vašoj web stranici i pokreće proces prodaje ili neki drugi oblik konverzije.

Ciljana publika se može definirati sukladno demografskim podacima, geografskom položaju ili nekom drugom ponuđenom kriteriju. Takva vrsta oglasa se pojavljuje na samom vrhu Google web tražilice u rezultatima pretrage po ključnim riječima, ili na stranici partneru koja također može dovesti potencijalne kupce ili klijente.

Osnovni cilj PPC kampanje je konverzija. Konverzija predstavlja pretvaranje Google posjetitelja i posjetitelja njihovih partnera (drugih web stranica) u Vaše kupce. Konverzija se ne mora uvijek odnositi na direktnu prodaju, ovaj marketinški alat se može koristiti i za ostvarivanje nekih drugih ciljeva osim za direktnu prodaju.

Ukoliko želite privući nove posjetitelje na vašu web stranicu i povećati prodaju proizvoda ili usluga, Google Ads oglašivačka platforma je vjerojatno najbolji izbor u današnje vrijeme.

Vašim oglasima možete precizno ciljati korisnike na temeljem određenih interesa ili lokacija. Možete odabrati područje oglašavanja (geografski), grad, regiju ili državu. Također, možete kombinirati navedeno.
Budžet za kampanju može se odrediti mjesečno i može se mijenjati.

Google Ads program omogućava precizan uvid u rezultate vaših kampanji npr. Koliko puta je prikazan Vaš oglas, koliko ste klikova dobili, trošak po kliku, konverzija i sl.

Zašto odabrati JV Creativu za Google Ads oglašavanje?

Prednosti Google Ads oglašavanja

Posjedujemo višegodišnje iskustvo u formiranju i vođenju kampanji i rado ćemo voditi vašu kampanju. Nudimo vam:

Analizu ključnih riječi

Analizu vaše branše i konkurencije

Redovito izvještavanje i savjetovanje

Kontinuiranu optimizaciju i održavanje Google Ads kampanje (campaign management)

Prednosti Google Ads oglašavanja

Zašto odabrati JV Creativu za Google Ads oglašavanje?

Posjedujemo višegodišnje iskustvo u formiranju i vođenju kampanji i rado ćemo voditi vašu kampanju. Nudimo vam:

Analizu ključnih riječi

Analizu vaše branše i konkurencije

Redovito izvještavanje i savjetovanje

Kontinuiranu optimizaciju i održavanje Google Ads kampanje (campaign management)

Koja je cijena i koji su troškovi Google Ads kampanje?

Ukupnu cijenu Google Ads kampanje čine mjesečni Google Ads budžet za oglašavanje plus naša mjesečna naknada za održavanje i optimizaciju kampanje (campaign management fee). 

Naknada za održavanje kampanje ovisi mjesečnom budžetu, te broju proizvoda ili grupa proizvoda (ovisno koliko ćemo imati redovnog posla oko kampanje). Važno je također za napomenuti da svaki klijent plaća jednokratnu naknadu za postavljanje Googe Ads kampanje (campaign setup fee).

Oglašavanje na društvenim mrežama

Zahvaljujući rastućem broju korisnika, društvene mreže pružaju ogromne prednosti online oglašavanja. Oglašavanje na društvenim mrežama jedno je od najvažnijih aspekata digitalnog marketinga.

Ključno kod društvenih mreža je što vam omogućavaju da podijelite informacije o svojem poslovanju, odnosno svojim proizvodima i uslugama. To vam pomaže kod brendiranja, prodaje proizvoda i usluga, te jačanju autoriteta u branši.

Društvene mreže u današnje vrijeme koriste se kao alat za pronalaženje, povezivanje i interakciju s ciljanom publikom.

Prednosti oglašavanja na društvenim mrežama:

Jeftinije i učinkovitije u odnosu na tradicionalno oglašavanje,

Ciljanim oglašavanjem dolazimo direktno do ciljane skupine,

Analitika kampanje nam daje jasne brojeve i omogućuje poboljšanja,

Uspostavljanje odnosa sa kupcima što vodi do boljeg razumjevanja navika i sklonosti kupaca,

Povećanje svijesti o vašem brendu, te

Maksimalna kontrola troškova te mogućnost izmjene postavki kampanje u svakom trenutku.

Društvene mreže i njihove glavne krakteristike

Facebook je najveća društvena mreža na svijetu koju mjesečno aktivno koristi više od 2 milijarde korisnika. Prednost Facebook marketinga je u tome što ulaganja ne moraju biti velika, te se kampanje mogu zadati vrlo precizno, sukladno cilju koji želimo postići.
Za što bolje rezultate kampanja najvažniji je kvalitetan sadržaj namijenjen ciljanoj publici koji dovodi do interakcije s potencijalnim kupcima.

Instagram je najbrže rastuća društvena mreži na svijetu. Njen je sadržaj fokusiran na fotografije i video materijale. Instagram nam također nudi odličnu platformu za privlačenje potencijalnih kupaca i jačanje brada.

YouTube je video servis koji nam nudi mogućnost objavljivanja kreativnih, edukativnih i zabavnih video uradaka. Također predstavlja odličnu bazu za privlačenje klijenata.

 

Koja je cijena i koji su troškovi oglašavanja na društvenim mrežama?

Ukupnu cijenu definiraju mjesečni budžet i troškovi održavanja i unaprjeđenja kampanje. Troškovi održavanja i unaprjeđenja kampanje se definiraju u odnosu na mjesečni budžet. Za sve detalje najbolje je da nas kontaktirate sa konkretnim brojkama kako bismo Vam pružili konkretan i zadovoljavajući odgovor.

Zašto odabrati JV Creativu za oglašavanje na društvenim mrežama?

Mi u JV Creativi volimo kombinirati PPC oglašavanje i oglašavanje na društvenim mrežama sa drugim marketinškim tehnikama kako bismo pružili našim klijentima maksimalnu vrijednost za uložena sredstva. Dapače, gotovo je sigurno da nećete ostvariti maksimalan učinak svoje content marketing kampanje bez pogodnosti koje pruža ovaj vid online marketinga.