google optimizacija (seo)

◦ Search Engine Optimization ◦ Search Engine Optimization ◦ Search Engine Optimization ◦ Search Engine Optimization ◦

SEO (ili Search Engine Optimization) je kontinuirani proces kojim se postiže bolje rangiranje web stranica na internetskim tražilicama, posebno na Google web tražilici.

Optimizacija web stranice sastoji se od niza aktivnosti čiji je cilj podizanje posjećenosti web stranica, pogotovo od strane najvećeg giganta u svijetu a i u našim prostorima a to je Google. Povećanje broja posjeta na web stranici postiže se kroz bolje rangiranje u rezultatima pretraživanja za ključne riječi. Što je web stranica bolje rangirana u rezultatima pretraga, to je veća posjeta na stranici od strane potencijalnih klijenata.

SEO optimizacija je proces koji kontinuirano traje dok god vam posjeta sa web tražilica (Google) može donijeti novu vrijednost u obliku novih kupaca, prodaje proizvoda i usluga te potpomoći vašem poslovnom poduhvatu na bilo koji drugi način.

Obzirom na konkurenciju u branši I činjenicu da Google redovno nadograđuje svoje algoritme za pozicioniranje web stranica (200-tinjak glavnih + cca 2000 sporednih), zadatak SEO specijalista je konstantno pratiti promjene, optimizirati Vašu web stranicu s obzirom na promjene i upute, te na taj način nadmašiti konkurenciju (rangirati se ispred njih).
Osnovna podjela SEO optimizacije je na on-page SEO i off-page SEO.

On-page SEO optimizacija

On-page optimizacija obuhvaća sve radnje na web stranici s ciljem poboljšanja pozicije stranice na tražilicama. Ukratko, off-page SEO se brine da postojeći sadržaj bude u skladu sa Google preporukama a ujedno pruža više informacija nego konkurencija i zadržava posjetitelje na Vašoj web stranici.

Sve navedeno je izuzetno važno kod stvaranja preduvjeta za rangiranje na top pozicijama na Google web tražilici za relevantnu ključnu riječ. Uz sve to potrebno je tehnički opremiti i održati web stranicu da je u skladu sa tekućim trendovima što se tiče brzine otvaranja pojedinih podstranica, kvalitete vizualnih sadržaja te postavki i ažuriranja povezanih sa serverom na koji je web stranica smještena.
Svi ti detalji (i još mnogi drugi) ulaze u Google-ov algoritam koji provjerava Vašu stranicu periodično i temelju toga prosuđuje koju poziciju na web tražilici zaslužujete za pojedinu ključnu riječ.

Sadržaj na stranici mora biti kvalitetan i relevantan, te mora biti povezan s ključnom riječi. Nekada su ključne riječi imale najveću ulogu u optimizaciji. Danas, korisničko iskustvo (user experience / UX) ima jednako važnu ulogu u optimizaciji stranice.

Google prati koliko se koji posjetitelj zadržava na stranici, da li je prešao na drugu stranicu ili otišao natrag na rezultate pretrage i još mnogo toga. I na temelju tih podataka donosi ocjenu koliko je stranica zapravo relevantna, vjerodostojna i korisna za njihove posjetitelje. Zato da bi se stranica pozicionirala pri samom vrhu mora biti prije svega korisna i vjerodostojna. To posjetitelji prepoznaju a Google takve web stranice uvijek rangira ispred onih sa „slabijim korisničkim signalima“.
Responzivnost stranice (prilagodljiva dimenzijama različitih uređaja), brzina učitavanja stranice i „user intention“ faktor su stvari na koje svaki pravi SEO stručnjak mora obratiti pozornost pri optimizaciji za web tražilice.

Off-page SEO optimizacija

Off-page SEO je optimizacija koja obuhvaća radnje izvan domene web stranice. Da pojednostavimo, off-page SEO čine „glasovi“ (čitaj: linkovi) i spominjanja (čitaj: citati) drugih web stranica koji daju kredibilitet i SEO snagu svakoj web stranici.
Old fashion SEO je bio kompletno ovisan o linkovima, dok to danas to čini otprilike 20-40% snage ukupnog SEOa, ovisno o industriji (nichi) te snazi konkurencije s kojom se natječete (izvor: slobodna procjena stručnjaka bliskog autoru ovog teksta koji se zadnjih 9 godina isključivo bavi SEO optimizacijom).

SEO kao ključ za postizanje ciljeva

Zašto odabrati JV Creativu za Google optimizaciju?

Ukoliko ste se odlučili za izradu web stranice s nama u to je uključena osnovna on-page SEO usluga. To znači da je vaša stranica spremna za bitku na Googleu odmah nakon izrade. Same detalje otkrivamo isključivo našim klijentima.

SEO kao ključ za postizanje ciljeva

Zašto odabrati JV Creativu za Google optimizaciju?

Ukoliko ste se odlučili za izradu web stranice s nama u to je uključena osnovna on-page SEO usluga. To znači da je vaša stranica spremna za bitku na Googleu odmah nakon izrade. Same detalje otkrivamo isključivo našim klijentima.

SEO: Često postavljana pitanja

SEO optimizacija je vrlo važna stavka za svaku web stranicu. Kvalitetniji i dugoročniji SEO će sa sobom povući i bolji ROI (Return on Investment), te će zasigurno doprinijeti Vašem boljem poslovanju i zaradi.

SEO optimizacija nije jednokratan i jednostavan posao, ali je neophodan za ostvarivanja odličnih poslovnih rezultata.

Minimalno trajanje SEO kampanje je period od 6-12 mjeseci. Ne želimo ulaziti u kraće kampanje iz više razloga, a i vjerojatnost dobrih pozitivnih pomaka u kratkom vremenu je manja. Idealna SEO kampanja traje kontinuirano, s tim da se radi revizija svakih 6-12 mjeseci te se usklađuju SEO ciljevi sa poslovnim ciljevima.

Ukoliko samo želite jednokratnu SEO procjenu (SEO audit) to smo u mogućnosti odraditi a cijena će biti u skladu sa vašom industrijom (nichom), tržištem i broju konkurenata koje ćemo uključiti u sam proces.

Kod postavljanja cijene SEO kampanje vrijedi ono pravilo da za više novaca dobijete i više SEO usluga tijekom mjeseca. Logično je će da lokalne firme koje rade samo u svojoj županiji, gradu i okolici i slično imati manje budžete i nego tvrtke koje posluju na nacionalnom nivou. Sama cijena se formira nakon inicijalnog SEO audita u kojem se procjenjuje u kakvom je trenutnom SEO stanju web stranica, koliko je jaka konkurencija u branši i koji su srednjoročni i dugoročni ciljevi kompanije.

U dogovoru i prema financijskoj mogućnosti svakog klijenta možemo ponuditi više opcija koje će u budućnosti poboljšati Vaše Google rankinge i autoritet web stranice.