CONTENT MARKETING

◦ content marketing ◦ content marketing ◦ content marketing ◦ content marketing ◦ content marketing

Content marketing ili marketing sadržajem predstavlja modernu marketinšku tehniku kojoj je zadatak izrada, objavljivanje i distribucija online sadržaja ciljanoj publici. Takav sadržaj mora biti kvalitetan, relevantan, originalan i usmjeren prema potencijalnim kupcima vaših roba i usluga.

Cilj sadržajnog marketinga nije u izravnom oglašavanju proizvoda ili usluge (za razliku od PPC ili email marketinga), nego dugoročna izgradnja autoriteta u branši i privlačenje korisnika koji čine ciljanu publiku.

Content marketing predstavlja kontinuiranu online komunikaciju s korisnicima na edukativan, koristan i katkada zabavan način. Korisnici takav sadržaj žele čitati, podijeliti s drugima, te o njemu raspravljati. Također, kvalitetan i relevantan sadržaj jedan je od važnijih faktora koje Google uzima u obzir prilikom rangiranja vaše web stranice za ključne riječi (SEO).

 

Polazišna točka za uspješni content marketing je detaljna razrada strategije. U tom smislu potrebno je prikupiti detaljne informacije o potencijalnim kupcima (ciljana skupina), njihovim sklonostima i navikama, te temeljem prikupljenih informacija kreirati sadržaj koji će im biti koristan. Na taj način ih neposredno povezujete sa svojom tvrtkom pretvarajući ih ne samo u trenutne i potencijalne kupce, već i u dugotrajne, lojalne kupce koji će vam se vraćati i promovirati vaš brend.

Sadržaj se može objaviti na brojnim platformama (npr. blog, novosti, newsletter, društvene mreže, on-line časopisi, videozapisi, e-knjige i sl.) i u različitim formatima. Odabrani sadržaj predstavlja Vaše poslovanje i vodi vas do krajnjeg cilja, a to je prodaja.

Ovaj oblik marketinga izuzetno je važan prilikom izgradnje novog brenda ili lansiranja novih proizvoda i usluga. Kroz informiranje i edukaciju ciljane publike stvarate najbolju moguću podlogu za dugoročni rast i uspjeh Vašeg poslovanja.

Kako vam JV Creativa može pomoći kod kvalitetnog content marketinga?

Izrada detaljne strategije content marketinga,
Istraživanje ključnih riječi,
Distribucija sadržaja,
Mjerenje rezultata,
Unapređenje sadržaja na web stranicama,
Content marketing za postizanje SEO ciljeva.

Svih šest navedenih točaka čini proces koji marketing sadržajem čini moćnim i efikasnim marketinškim alatom kojeg većina svjetski poznatih kompanija koristi već desetljećima, a i u našim prostorima sve češće kroz zadnjih desetak godina.

Često postavljana pitanja o content marketingu:

Cijena marketinga sadržajem se ne može unaprijed odrediti dok se ne odredi svrha kampanje (jednokratno lansiranje proizvoda, kontinuirano informiranje kupaca i stvaranje autoriteta ili nešto treće), očekivano trajanje kampanje, te mogući dijelovi kampanje koje naručitelj može preuzeti na sebe (npr. kreiranje članaka za blog). Kada se ti detalji preciziraju može se prijeći na detaljnu izradu optimalnog budžeta, ili ako kupac već ima definirani maksimalni budžet na temelju toga se izrađuje plan kampanje.

Trajanje marketinga sadržajem ovisi o ciljevima kampanje a i o financijskim mogućnostima klijenta. U idealnim uvjetima, nabolje bi bilo postaviti ciljeve i prioritete kampanje za 12 mjeseci, a nakon toga revidirati kampanju i postaviti nove smjernice za idući period. Osim „godinu po godinu“ content marketinga, može se postaviti kampanja na kraći rok trajanja (ne manji od 3 mjeseca) u slučaju lansiranja nove linije proizvoda ili usluga. Ipak , takve je kampanje najbolje  uklopiti u jedan kontinuirani vid kampanje. Razlog je vrlo jednostavan,  Vaša konkurencija radi na sličnim idejama kroz svoje kampanje a u digitalnom svijetu ako niste kontinuirano aktivni vjerojatno će doći do osciljacije u samom poslovanju.

Naš odgovor je svakako i definitivno. Ukoliko je moguće, naša preporuka je barem minimalno uložiti i u plaćenu promociju content marketing sadržaja jer postoji mogućnost da kreirani sadržaj neće postići maksimalnu vidljivost samo putem free promocije. Više detalja možemo Vam reći prilikom izrade kampanje.

Svakako. Svjesni smo da nije svatko u mogućnosti plaćati troškove content marketing kampanje, pogotovo u početku poslovanja. U tom slučaju napraviti ćemo analizu postojećeg stanja i izraditi ćemo za Vas smjernice i upute i kako dalje. Skroz jednostavno, zar ne?

 

JV Creativa kroz resurse i znanja na svjetskom tržištu može konkurirati bilo kojoj marketinškoj agenciji u provedbi i praćenju content marketing kampanja.

Sva pitanja i nedoumice spremni smo ukloniti kroz konzultacije i pripremu vaše content marketing kampanje, kontaktirajte nas i to je to…